ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος 17/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: οικ. 390
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                   Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                       Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει
στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 24/06/2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν
στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού
Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την αντικατάσταση εξωτερικών
κουφωμάτων κτιρίου θεατρικού μουσείου «Ι. Καμπανέλλης».
4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση –
επικεράμωση στέγης μουσείου Ι.Καμπανέλλης».
5. Παραχωρήσεις αθλητικών χώρων καλοκαιρινής περιόδου 2016.

Ο Πρόεδρος                                                                         
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.