ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 23/02/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3740
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α΄163/06-10-2023,
γ) την αρ. 98/απ 8182/26.01.2024, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 29/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ, η οποία θα γίνει διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα κατεπείγουσας προμήθειας νερού λόγω λειψυδρίας στο νησί της Νάξου.
3. Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Λήψη απόφασης για τον διορισμό μελών και την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2024.
8. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
10. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11. Έγκριση ή μη παρατάσεων συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
12. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης των συμβάσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της «Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ετών 2022-2023».
13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τα έξοδα κηδείας αιρετών.
14. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.
15. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Α΄ κατανομή έτους 2024).
16. Ορισμός διαχειριστή τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού του πρώην Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νάξου στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε.
18. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Τράπεζα Ελλάδος.
19. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας ¨ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨», για την πραγματοποίηση ιατρικών παρεμβάσεων στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
20. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ).
21. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
22. Έγκριση ή μη αιτημάτων παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή σχολικών αγώνων.
23. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για την πραγματοποίηση πρόβας και μουσικοχορευτικής εκδήλωσης αναφορικά με την Εθνική Επέτειο της 25η Μαρτίου, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.
24. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης της Κοινοτικής αίθουσας φιλοξενίας της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας, για τις δραστηριότητες του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Δονούσας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
25. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Ανδρονίκειου Πολιτιστικού Κέντρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Δαμαριώνα, για την υλοποίηση εκδηλώσεων του Συλλόγου «Η ΔΑΜΑΡΙΣ».
26. Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για καλλιτεχνικό σκοπό και ορισμός μισθώματος.
27. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
28. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 104/2023 (ΑΔΑ:615ΨΩΚΗ-7ΡΗ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον εκ νέου ορισμό Νόμιμου Εκπροσώπου της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2024-2028.
29. Έγκριση ή μη διαγραφής ενός (1) νηπίου (φιλοξενούμενου με voucher) από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη της κενής θέσης από τον Πίνακα Επιλαχόντων VOUCHER σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 2478/06-02-2024 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.
30. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ.Νάξου.
31. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. «Τουριστικό κατάλυμα της εταιρείας ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.».
32. Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης της λειτουργίας του Κ.Π. «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης B. Βασιλάκης

Σχόλια are closed.