ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 27/02/2019    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                  Αρ. Πρωτ: 3361

 

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2) Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δ.Κ. Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τ.Κ. Δαμαριώνα και Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου:  «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ – Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΟΥ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ».

Η συνεδρίαση για το  θέμα κρίνεται κατεπείγουσα, καθότι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα είναι η 28η Φεβρουαρίου .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

 

Σχόλια are closed.