ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 09/05/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8374
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α΄163/06-10-2023,
γ) την αρ. 98/απ 8182/26.01.2024, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 13/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης καθορισμού δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024 (υπ’ αρ. 172/2024 απόφαση Δ.Ε.).
2. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024 (υπ’ αρ. 173/2024 απόφαση Δ.Ε.).
3. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2024 (υπ’ αρ. 174/2024 απόφαση Δ.Ε.).
4. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών αθλητισμού και πολιτισμού έτους 2024 (υπ’ αρ. 175/2024 απόφαση Δ.Ε.).
5. Λήψη απόφασης μείωσης –απαλλαγής δημοτικών τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού και τελών ύδρευσης –αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2024 (υπ’ αρ. 176/2024 απόφαση Δ.Ε.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης B. Βασιλάκης

Σχόλια are closed.