ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 24/04/2019    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                     Αρ. Πρωτ: 6826

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».

 

 

Η συνεδρίαση για τα ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της άμεσης ανάγκης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του και σε συνδυασμό με την ατελή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρομμάτης     Φώτιος Ι.

Σχόλια are closed.