ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ: 10779/18-06-2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την 3η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη, για την 3η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Mαΐου – Ιουνίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 και της με αρ. 98/8182/26-01-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και την 25η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email gxatz@naxos.gov.gr.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία σας επισυνάπτουμε το το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και την ενότητα 5 της με αρ. 98/8182/26.01.2024 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης B. Βασιλάκης

Σχόλια are closed.