ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Νάξος, 12-11-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                      Αρ. Πρωτ: 23277

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς όλους τους Προέδρους των  Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)      Προς όλους τους Εκπροσώπους  των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2013.
 2. Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2014.
 3. Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2014.
 4. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2016.
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
 7. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου:[2]: «Αποκατάσταση των 10 Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου:[2]: «Αποκατάσταση των 10 Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 9. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου πηγαδιών Εγγαρών και Φράγματος Φανερωμένης», σε ιδιώτη.
 10. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας: «Συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων», σε ιδιώτη.
 11. Λήψη απόφασης για την  κύρωση υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (στον οικισμό Αγ. Άννας Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 12. Λήψη απόφασης για διόρθωση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων καθαριότητας για απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.
 13. Λήψη απόφασης για την δωρεά πέντε (5) παραθύρων προς το ΔΛΤΝάξου.
 14. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 15. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 16. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο : «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Δανακός – Λιγαρίδια , Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 17. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Γλινάδου Νάξου, ιδιοκτησίας Κυριακής ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ του Νικολάου.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.