ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 22-01-2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                        Αρ. Πρωτ: 960

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς όλους τους Προέδρους  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)      Προς όλους τους Εκπροσώπους  των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και χαλασμένων βανών στην Τ.Κ. Δαμαριώνα».
  3. Λήψη απόφασης για την  κύρωση υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (στον οικισμό Τ.Κ. Γαλήνης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 42/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ).
  5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στον κ. Νικόλαο Στρατούρη.
  6. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια αδρανών υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  7. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αμφισβητήσεων,  για το έτος 2016.
  9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.