ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 27/05/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 8287

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Κουφονησίων, Κινιδάρου και Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.
2. Έγκριση αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021 (υπ’ αρ. 116,134/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).
3. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2021.
4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου πλησίον λαϊκής Χώρας Νάξου στην Κ. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και επέκταση τμημάτων Παραλιακών Οικισμών».
6. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου Δ.Ε. Κουφονησίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων ιδιοκτησίας κ. Γρηγορίου Τουλούπη, στη περιοχή «Αγίου Ιωάννη Αγοράς» Χώρας Νάξου, με διακριτικό τίτλο «ΝΑΞΟΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ».
8. Έγκριση κοπής-απομάκρυνσης δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.