ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 25/06/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 10388

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Δονούσας, Χαλκείου και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον κ. Αντώνιο Χατζημιχάλη του Νικολάου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, όσον αφορά το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 29/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα – Τ.Κ. Φιλωτίου και εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου Τ.Κ. Χαλκείου».
2. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για το έργο «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
3. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
5. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.
7. Έγκριση αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021 (υπ’ αρ. 197,225/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).
8. Ορισμός αντιτίμου εισόδου στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 171/2021 απόφαση Ο.Ε.).
9. Καθορισμός τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021.
10. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2021.
11. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
12. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου Δ.Ε. Κουφονησίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
13. Έγκριση ή μη λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού περιπτέρου στην Κοινότητα Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Β΄δόση έτους 2021).
15. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» στον «ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ για τη διεξαγωγή camp volley.
16. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» στον ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ Α.Ο.Ν. για τη διεξαγωγή camp volley.
17. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του Δ.Α.Κ. Νάξου για προπονήσεις στους Παλαίμαχους του Πανναξιακού.
18. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» στον «Α.Π.Α.Σ.ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» για τη διεξαγωγή camp καλαθοσφαίρισης.
19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σχετικά με την παραχώρηση αιθουσών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σχετικά με παραχωρήσεις χώρων για διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών σωματείων.
21. Συγκρότηση Ειδικής Eπιτροπής Επιλογής και Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχολικού έτους 2021-2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.