ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 23/07/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 12628

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 28/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Λήψη απόφασης για αίτημα προς τον ΟΑΕΔ για την παραχώρηση της χρήσης ενός καταστήματος και μιας αίθουσας στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΝΑΞΟΣ Ι.
4. Έγκριση εκμίσθωσης του χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Κοινότητα Απειράνθου Νάξου.
5. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.
6. Έγκριση αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
7. Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Έγκριση κοπής-απομάκρυνσης δέντρων στην Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Έγκριση διαγραφής νηπίων από τη δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά τον μήνα Ιούλιο του σχολικού έτους 2020-2021.
10. Έγκριση διαγραφής και εγγραφής νηπίου στον 2ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.