ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Νάξος, 16/12/2016 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     Αρ. Πρωτ: 23576
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
 2. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Γαλανάδου.
 6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες εργολαβίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 7. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης ΕΜΠ και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», με σκοπό την αξιοποίησή τους & προετοιμασία τοπικού σχεδίου διαχείρισης».
 8. Έγκριση παράτασης μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της προμήθειας: «Χημικών υλικών 2016 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 10. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης γεώτρησης.
 11. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (υπ' αριθμ. 295/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Καθορισμός ανώτατων τιμών σφαγής που θα εισπράττονται από τους διαχειριστές των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 298/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες εκδόσεις.
 14. Έγκριση ορίου δαπάνης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
 15. Αίτημα κ. Σκοπελίτη Νικήτα περί τμηματικής καταβολής οφειλών του από τέλη ύδρευσης.
 16. Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
 18. Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιούσιας (Τ.Α.Π.) κ. Μαρούλη Κωνσταντίνου.
 19. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. στον κ. Pirolli Frederik
 20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 51/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 21. Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 54/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 22. Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρου στην Τ.Κ. Γαλανάδου (υπ' αριθμ. 52/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 23. Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρου στην Τ.Κ. Βίβλου (υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 24. Έγκριση της υπ' αριθμ. 115/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και  στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
 25. Έγκριση της υπ' αριθμ. 116/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου
 26. Αντικατάσταση μέλους της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 27. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (υπ' αριθμ. 105/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 29. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.