ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 17/09/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 16402

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινoτήτων: Νάξου, Δονούσας και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον κ. Λιαγκρή Δημήτριο του Χρήστου, κάτοικο Χώρας Νάξου, όσον αφορά το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 21/09/2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για την αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση οχήματος ιδιοκτησίας της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση ή μη δωρεών προς το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, στα πλαίσια ανίχνευσης και αντιμετώπισης του COVID-19.
3. Λήψη απόφασης για παράταση εκμίσθωσης της αίθουσας «Ιάκωβος Καμπανέλλης», μετά του κυλικείου, του χώρου αναμονής και των βοηθητικών αυτής χώρων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου.
4. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Καλοταρίτισσας Δ.Ε. Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα (τοπωνύμια ¨Κατηφορίδα¨ και ¨Αμμούδα¨) εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου Κοινότητας Κουφονησίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης για την έκδοση ηλεκτρονικών κωδικών διαχείρισης υπηρεσιών web banking τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
8. Έγκριση αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2021.
10. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Γ΄δόση έτους 2021).
11. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2022.
12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

13. Έγκριση ή μη αιτημάτων του ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ Α.Ο.Ν. που αφορούν το κλειστό γυμναστήριο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.