ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 01-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.:  3810
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
ΠΡΟΣ:
1.      Τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
2.      Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
3.      Εκλογή Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου.
4.      Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
5.      Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
6.      Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.      Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο  Πλειοψηφών 
Δημοτικός  Σύμβουλος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.