ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26/09/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 17161

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου και Kινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/2022 – ΦΕΚ 4756/Β/9-9-2022, με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00»,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 53937/2022 – ΦΕΚ 4977/Β/23-9-2022, με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας στο 1ο ΕΠΑ.Λ Νάξου.
2. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
4. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
5. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Γ΄ κατανομή έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους).
7. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
9. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
11. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» στον ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΞΟΥ «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ».
12. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης των αθλητικών χώρων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη διεξαγωγή αγώνων την αθλητική περίοδο 2022-2023.
13. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του Δ.Α.Κ. Νάξου για προπονήσεις στους Παλαίμαχους Πανναξιακού.
14. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ» για τη διεξαγωγή ημερίδας από το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου.
15. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε ενιαία έκταση 70.772,10 τ.μ., στη θέση «ΣΚΑΡΕΤΖΟΣ Τ.Κ. Κινιδάρου Δ.Ε. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.».
16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Φλώρας Μάκαρης του Στυλιανού για παράταση της απόφασης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημοτική έκταση 145.114,73 τ.μ. προς διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση «ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ – ΑΝΙΑΣ» Τ.Κ. Μονής, Δ.Ε. Δρυμαλίας, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.