ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26/01/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 1561

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Σχοινούσας, Απειράνθου, Βίβλου, Μελάνων, Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον κ. Δημήτριο Βρούτση του Εμμανουήλ, κάτοικο Φιλωτίου Νάξου, όσον αφορά το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/2022 ΦΕΚ 7005/Β/31-12-2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 31/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλωτίου Νάξου».
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5×5 Μπάσκετ – Βόλεϊ Κοινότητας Σχοινούσας».
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών».
4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
5. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
6. Λήψη απόφασης για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Δημητρίου Βρούτση του Εμμανουήλ, κατοίκου Φιλωτίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για κατάληψη τμήματος δημοτικού ακινήτου στην περιοχή «Ράχη» της Κοινότητας Φιλωτίου.
7. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
8. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
9. Παραχώρηση ή μη αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μελάνων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μελάνων, για την υλοποίηση διδασκαλίας παραδοσιακών χορών.
10. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ξενώνα που λειτουργεί στην περιοχή του «Αγίου Νεκταρίου» της Κοινότητας Βίβλου, για τη διαμονή των αιτούντων φορέων.
11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ» για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
13. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
14. Παραχώρηση ή μη Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Απεράθου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Απεράθου, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.
15. Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ.Νάξου, έτους 2023.
16. Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και έγκριση της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 82/2022 απόφαση Δ.Κ.Ε.).
17. Έγκριση διαγραφής ενός (1) νηπίου (φιλοξενούμενου με voucher) από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη της κενής θέσης από τον Πίνακα Επιλαχόντων VOUCHER σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 277/10.01.2023 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.
18. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, και κινητής μονάδας θραύσης-ταξινόμησης-παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων θραυστών αδρανών υλικών, σε έκταση 58.761,91 m2, στη θέση «ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ – ΑΝΙΑΣ» Τ.Κ. Μονής, Δ.Ε. Δρυμαλίας, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου, από την Φλώρα Μάκαρη του Στυλιανού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.