ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Νάξος, 23/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           Αρ. Πρωτ: 20363

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Μελάνων, Απειράνθου, Κορώνου, Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 στην Πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ: 3402 και κωδικό ΝΑΙΓ81.
2. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μελάνων.
3. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.
4. Λήψη απόφασης για την σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για την διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
5. Καθορισμός μιας (1) θέσης υποψήφιου ασκούμενου δικηγόρου στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Τ.Κ. Απειράνθου στην Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων.
7. Λήψη απόφασης για την αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο Αϊ Λιά Απειράνθου.
8. Έγκριση 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο: «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων».
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Αξιοποίηση τριών υδρευτικών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας¨.
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016».
11. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου».
12. Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση αποτεφρωτικού κλίβανου Δημοτικών Σφαγείων Δ.Ε. Νάξου»
13. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αξιοποίηση τριών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».
14. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, για την γραμμή Νέο Νεκροταφείο – Αγγίδια και Δ.Α.Κ. – Γήπεδο Αγίου Αρσενίου.
15. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους, εντός της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
16. Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής των κάτωθι υπηρεσιών: α) «Καθαριότητα παραλιών με προσωπικό ΔΕ Νάξου », β) «Καθαριότητα παραλιών με προσωπικό ΔΕ Δρυμαλίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
17. Έγκριση χώρων στάθμευσης ταξί στους οικισμούς Αγίας Άννας και Αγίου Προκοπίου της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
18. Λήψη απόφασης για την διάλυση συμβάσεων των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) των οικισμών Απειράνθου, Κορώνου και Κορωνίδας του Δήμου Δρυμαλίας.
19. Λήψη απόφασης για την διάλυση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή δημοσυνεταιριστικού τυροκομείου στην ορεινή Νάξο, του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου».
20. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21. Έγκριση αποδοχών εντάξεων πράξεων – Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
22. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
23. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής αισθητικής αρτιότητας για το μνημείο του Σμυριδεργάτη στην Μουτσούνα της Νάξου.
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
25. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
26. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 της επιχείρησης.
27. Αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
28. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.