ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 06-10-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 18840
                                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 06 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 13.30μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία των Ιατρών που θα επισκεφθούν την Νάξο στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2014 με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής Υγείας.
2.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την συμπλήρωση 70 ετών από την απελευθέρωση της Νάξου.
3.      Τροποποίηση της υπ' αρ. 154/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την πληρωμή εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων του Δήμου σε δικαιούχους μέσω του διαδικτύου της συνεργαζόμενης τράπεζας με τον Δήμο.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο και δεύτερο θέμα λόγω ανάγκης ψήφισης των πιστώσεων πριν την διεξαγωγή των σχετικών εκδηλώσεων που αφορούν και για το τρίτο θέμα λόγω απουσίας του ταμία του Δήμου και της άμεσης ανάγκης αναπλήρωσης του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                  
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.