ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 02-10-2013
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             
    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 13440
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                          

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Απειράνθου, Αγίου Αρσενίου.
3.       Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας, Κορώνου, Μελάνων, Δαμαριώνα, Γλινάδου, Ποταμιάς.
4.       Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Εγγαρών και  Γαλήνης  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5.       3.Προς τους Προέδρους του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.       4.Πρός τον κ. Ιωάννη Πίτροπο και την κα. Ειρήνη Πιτρόπου κατοίκους πόλεως Νάξου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου:«Βελτίωση Ισόπεδων Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο».
2.       Παραλαβή Β΄φάσης: «Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών βελτιώσεων- αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και δημιουργία μητρώου οδικού δικτύου».
3.       Παραλαβή μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
4.       Έγκριση μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5.       Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης του έργου:«Τσιμεντοστρώσεις οδών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες».
6.       Έγκριση μελέτης του έργου:«Επισκευή – κατασκευή στάσεων επιβατών, Ποταμιάς- Γαλήνης-Γλινάδου».
7.       Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δαμαλά».
8.       Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2013».
9.       Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων».
10.   Έγκριση μελέτης- τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5» πρώην Κοινότητας Κουφονησίων.
11.   Παραλαβή προκαταρκτικής μελέτης έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμών Απεράθου, Απόλλωνα, Κορωνίδας και Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας Νάξου».
12.   Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2014.
13.   Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» οικ. έτους 2014.
14.   Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου οικονομικού έτους 2012.
15.   Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
16.   Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17.   Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
18.   Έγκριση τευχών Προκήρυξης «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών».
19.   Λήψη απόφασης για τη σύσταση δουλείας διόδου για την αντικατάσταση υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης και διέλευσης νέου αγωγού αποχέτευσης σε ακινήτο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Πιτρόπου και Ειρήνης Πιτρόπου, στην περιοχή  Άγιος Πολύκαρπος Δ.Κ. Νάξου Δήμου & Μικρών Κυκλάδων.
20.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου».
21.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ Χαλκείου».
22.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικό και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».
23.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Νάξου».
24.   Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)».
25.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου».
26.   Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε  υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
27.   Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
28.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013.
29.   Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
30.   Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων.
31.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
32.   Ορισμός επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
33.   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2014.
34.   Έγκριση υλοτομίας λεύκας στην περιοχή ¨ Έλλη¨ της Δ.Κ Νάξου.
35.   Έγκριση υλοτομίας αροκάριας στη Δ.Κ Νάξου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.