ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 31-10-2013
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. Πρωτ.: 15023
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου Απειράνθου, Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας. 
3.      Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κυνιδάρου,   Ποταμιάς.
4.      Προς την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου.
5.      Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
6.      Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 4 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για τροποποίηση τελών ύδρευσης για την Δ.Ε. Δρυμαλίας και τις  Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας.
2.      Λήψη απόφασης για την πλήρωση των κενών θέσεων του Πρωτοδικείου Νάξου από τους υπάλληλους – Δημοτικούς Αστυνομικούς της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και υποβολή σχετικού αιτήματος στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών.
3.      Λήψη απόφασης για διατήρηση στην σημερινή του μορφή ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Νάξο του διαδημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.
4.      Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου, ιδιοκτησίας Λάζαρου & Αγγελικής Θεοφίλου στην περιοχή  ¨Φουντάνα¨ Χώρας Νάξου.
5.      Έγκριση ισολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2012.
6.      Έγκριση μελέτης έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Απεράθου».
7.      Έγκριση μελέτης έργου: «Αναπλάσεις και συντήρηση, επισκευή δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Δονούσας».
8.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας».
9.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».
10.  Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
11.  Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση του Λονδίνου WORLD TRAVEL MARKET.
12.  Λήψη απόφασης για εκμίσθωση αίθουσας τελετών(κυλικείο) & ανθοπωλείο του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Κ. Νάξου.
13.  Λήψη απόφασης για εκμίσθωση βοσκότοπων Τ.Κ. Ποταμιάς.
14.  Έγκριση δρομολογίου για εξυπηρέτηση αναγκών μαθητών ΑΜΕΑ.
15.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κυνιδάρου».
16.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για θέματα τουρισμού.
17.  Έγκριση προμήθειας ψηφιακών χαρτών στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου.
18.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
19.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αντικατάσταση μελών.
20.  Ορισμός μελών για την τριμελή επιτροπή του ΠΔ 51/2006
21.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013.
22.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
23.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
24.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
25.  Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων φυλακίου της Μονάδος στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
26.  Λήψη απόφασης για διαγραφή πρόσθετων προσαυξήσεων της  κ. Κωβαίου Ευαγγελίας.
27.  Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων της Αγιοπετρίτου Γεωργίας.
28.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας,  κ. Κουφόπουλου Δημήτριου.
29.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας, κ. Μπατιστάτου Δημήτριου.
30.  Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή μισθώματος συμβολαίου απλής χρήσης αιγιαλού έτους 2013 της ξενοδοχειακής επιχείρησης Α. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.
31.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών κ. Μετζητάκου Ματθαίου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.