ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.    Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.    Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Σχοινούσας. 
3.    Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δαμαριώνα, Κορώνου.
4.    Προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ Δανακού.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015. 
2.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση: α) αθλητικών σωματείων και β) πολιτιστικών σωματείων της Περιφέρειας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.     Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευές –συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου».
4.    Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο : «Τσιμεντοστρώσεις –πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας».
5.    Έγκριση μελέτης, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Προσθήκη – προσαρμογή εγκαταστάσεων για την λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ Σχοινούσας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
6.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δανακού και δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα και Τ.Κ. Κορώνου».
7.    Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου   Τ.Κ.Κορώνου».
8.    Έγκριση παράτασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας Νάξου».
9.    Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης παράτασης χρόνου μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες Αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)».
10.    Έγκριση πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και προσωρινής – ποσοτικής παραλαβής και έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας «Μονάδα αφαλάτωσης τύπου αντίστροφής ώσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 400m3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης».
11.    Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης ενός ισοπεδωτή γαιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
12.    Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013.
13.    Έγκριση προμηθειών.
14.    Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
15.    Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
                           
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.