ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 05-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 17747
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κορωνίδας.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.     
  2. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Κορωνίδας».                                                                                                                                             

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα λόγω της άμεσης προκήρυξης του σχετικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου  και για το δεύτερο θέμα λόγω της άμεσης διεξαγωγής της  σχετικής δημοπρασίας και της διασφάλισης της σχετικής πιστώσεως.  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                   
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.