ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ –    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014».
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται για την ανακήρυξη αναδόχου/ων της προμήθειας και της εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.