ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης επί μελέτης στελέχωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων όπως διαμορφώθηκε από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και επί προγράμματος εθελοντικής – εθελουσίας  διαδημοτικής κινητικότητας.       
                                                                                                                                    
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω συζητήσεως του ανωτέρω θέματος στα αρμόδια συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ κλπ.) και άμεσης αποστολής της σχετικής αποφάσεως στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.