ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος, 15-01-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 436
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση του προς έγκριση  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ήδη ψηφισθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ του Δήμου και των υπόχρεων Νομικών του Προσώπων.         
                                          
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ανάγκης της άμεσης εγκρίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η οποία είναι απαραίτητη για την εν γένει λειτουργία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                   
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.