ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νάξος, 18-03-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             Αρ. Πρωτ: 3581
                                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους των Δ.Κ Νάξου και  Φιλωτίου και της Τ.Κ. Γλινάδου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 22 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα: 12.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.       Έγκρισης  διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Έτους 2014».
2.       Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών, μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2014.
3.       Έγκριση της μελέτης  «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2014» – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
4.       Παραλαβή της μελέτης: «Αποκατάσταση του Πύργου του Χειμάρρου στην περιοχή Φιλωτίου Νάξου».
5.       Έγκριση μελέτης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στη θέση Λαγκάδι της Τ.Κ. Γλινάδου».
6.       Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου.
7.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή υδροληψιών – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου».
9.       Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
10.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
11.   Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
12.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
13.   Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεφανιών και άλλων ειδών» στα πλαίσια εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
14.   Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Κων/νου Σίνου για την αναίρεση της υπ' αρ. 75/2013 απόφασης του Εφετείου Αιγαίου.
15.   Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
16.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παιδικός Σταθμός Χώρας Νάξου».
17.   Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. -2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».
18.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κυνιδάρου Νάξου».
19.   Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας αναδόχου Κων/νου Ψαρρά για το έργο: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου, Βίβλου, Σαγκρίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
20.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
21.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής κ. Ε. Απειρανθείτη.
22.   Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Μαϊτό Γεώργιο.
23.   Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΚUSHTAZ KRISTO.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.