ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 22 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00π.μ. με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απογραφής έναρξης 1/1/2011 του Καλλικρατικού Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχόλια are closed.