ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους    Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 07 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη κατεπειγόντων μέτρων  κατά της λειψυδρίας.
 2.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση επιμέρους συμβάσεων, της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 4. Λήψη απόφασης για ρύθμιση υπαγωγής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.
 5. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επανεκκίνηση Η/Μ εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και ανακατασκευή εξόδου ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίου».
 6. Λήψη απόφασης περί εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενόψει θερινής περιόδου στην πόλη της  Νάξου και δη: α) Ολική απαγόρευση εισόδου οχημάτων στην οδό Ιωάννου Παπαρηγοπούλου πόλεως Νάξου κατά τις ώρες 20:00μ.μ. έως 06:00 π.μ. και β)  Ολική απαγόρευση καθόδου από την περιφερειακή οδό πόλεως Νάξου και επί της Δημοτικής Οδού στο νέο Super Market ¨Bιδάλη¨.
 7. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί μη ασκήσεως αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σχετικά με την προέγκριση ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και με την χορήγηση αδειών μουσικής σε επιχειρήσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Χορήγηση σχετικών προεγκρίσεων ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων και αδειών μουσικής.
 8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 10.  Λήψη απόφασης για το ωράριο των φαρμακείων της Νάξου για την θερινή περίοδο.
 1. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
 2. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 3. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.

Όλα τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των δημοτών. Επιπλέον όσον αφορά το 7ο θέμα λόγω των επαπειλούμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κατά των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.