ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 07-08-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ:13659
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους    Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
3) Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορώνου και Μελάνων.
4) Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών.
5) Προς τον Πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το Ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  3ο τριμήνο του 2013.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  4ο τριμήνο του 2013.
 4. Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  1ο τριμήνο του 2014.
 5. Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  2ο τριμήνο του 2014.
 6. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου οικονομικού έτους 2013.
 7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Δ.Λ.Τ.Νάξου.
 8. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για την στέγαση των αναγκών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάξου.
 9. Λήψη απόφασης για την μίσθωση γεωτρήσεων.
 10. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων.
 11. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης θερινού κινηματογράφου με κυλικείο στη Χώρα Νάξου».                                                                                                                                                                        
 12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση-ανανέωση αδειών χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δ.Κ. Νάξου.
 13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σαγκρίου.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κορώνου».
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας ¨Πανάγος – Γκουζούλης & Συν/τες¨.
 17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αγγελική Καλλίας. 
 18. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την τροποποίηση και  ένταξη δύο υποέργων της πράξης « Αποκατάσταση 11 Χ.Α.Δ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
 20. Επικύρωση της υπ' αρ. 353/2014 απόφασης Δημάρχου για την εκποίηση ξύλινου διαδρόμου στην Δ.Κ. Δονούσας.
 21. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
 22. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 23. Λήψη απόφασης για την κοπή – απομάκρυνση ευκαλύπτου επί του οδοστρώματος της κεντρικής οδού Εγγαρών, εντός οικισμού Τ.Κ. Εγγαρών (υπ αριθμ. 21/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 24. Λήψη απόφασης για την κοπή ευκαλύπτου στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του οικισμού Κουρουνοχωρίου της Τ.Κ. Μελάνων (υπ αριθμ. 20/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Το 1ο θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω των χρονικών προβλέψεων του Νόμου μέσα στις οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Όλα τα υπόλοιπα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των δημοτών. Επιπλέον το 17ο και 18ο θέμα κρίνονται κατεπείγοντα για λόγους δημοσίας ασφάλειας.

 Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.