ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 01-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: 15539
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2014 – Δημοτική Περίοδος 01/09/2014 – 31/08/2019).
                                                                                    ΠΡΟΣ:
1.      Τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 43/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
2.      Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
3.      Εκλογή Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου.
4.      Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
5.      Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
6.      Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.      Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο  Πλειοψηφών 
Δημοτικός  Σύμβουλος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.