ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 19-09-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 17321
                                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου   Ηρακλειάς και  Σχοινούσας.
3) Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Χαλκείου και Κορωνίδας.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.30μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Διορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μελών και συγκρότηση της.
2.      Παραλαβή τοπογραφικής μελέτης της ¨Οριστικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Δρυμαλίας στις θέσεις Παντελούδες και Διώδι¨.
3.      Έγκριση χωροθέτησης ΣΜΑ Δρυμαλίας στον υπό αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ¨Παντελούδες¨ Τ.Κ. Χαλκείου.
4.      Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5.      Παραλαβή στατικής μελέτης: «Ανακατασκευή Τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου».
6.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
7.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
8.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας σύμβασης «Προμελέτη του έργου Εγκαταστάσεις Ακαθάρτων Οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας».
9.      Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «Προσθήκη εγκαταστάσεων για την λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
10.  Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση- εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου-χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
11.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας εταιρείας Ιωάννης Γ. Απέργης & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12.  Έγκριση υποβολής πρότασης για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα LIFE+2014.
13.  Αποδοχή Ένταξης της Πράξης "Αγροτική παραγωγή – Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Φολεγάνδρου" με κωδικό MI483454 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
14.  Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Διαχείρηση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» στον Άξονα Προτεραιότητας ¨ 06 – Ψηφιακή Σύγκλίση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου¨ του Ε.Π. ¨Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου¨.
15.  Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου και ειδικού συμβούλου του Δημάρχου.
16.  Έγκριση παράθεσης γεύματος στους συμμετέχοντες στην ομάδα Αιγαίου στα νησιά Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα και Κουφονήσια.
17.  Λήψη απόφασης για τροποποίηση μέρους της υπ' αρ. 128/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
18.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
19.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
20.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
21.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                 
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.