ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 21-10-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 20112

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς όλους τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Σαββάτο και ώρα 11.30π.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Παραλαβή  μελέτης: «Τοπογραφική Αποτύπωση της Οδού ¨Δημοτική Οδός Κυνίδαρος-Καδί-Κεραμωτή».
 3. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Δονούσας.
 4. Λήψη απόφασης-Διαμαρτυρία για το προσωρινό κλείσιμο ορυχείων σμύριδας της Περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων*.
 5. Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην από 12/06/2014 (ΑΠ616/ΚΑΠΕ) Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
 7. Έγκριση συμμετοχής, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο ¨Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγή Υγείας¨ για τα έτη 2014-2015.
 8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
 9. Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2307/95 για τη συγκρότηση της επιτροπής για την κατάσχεση των μη απομακρυθέντων ζώων στην επικράτεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και διάθεσης καυσίμων στις Μικρές Κυκλάδες και λοιπές λειτουργίες.
 11. Λήψη απόφασης περί διάλυσης ή μη της σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Σχολικού κτιρίου Κουφονησίων».
 12. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  για το οικ. έτος 2014.
 13. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Δ.Λ.Τ.Νάξου  για το οικ. έτος 2014.
 14. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων.
 15. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους.
 16. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 17. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Λιβάνη Σπύρου.
 18. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Παντελιά Γεώργιου.
 19. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Χωριανοπούλου Ερωφίλης.
 20. Έγκριση διαγραφής οφειλής από πρόστιμο πολεοδομίας της Καλογεροπούλου Δέσποινας.

21.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση παραθύρων Κλειστού Γυμναστηρίου Χώρας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
22.  Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 289/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την επιτροπή προελέγχου καταστημάτων.
23.  Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 89/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την διάθεση επιπλέον πίστωσης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
24.  Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του πρώην Δήμου Δρυμαλίας.
25. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013.
26. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύων ηλεκτροφωτισμού. 27.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
28.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
29.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
30.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
31.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας εταιρείας Ι. Καστρήσιος-Δ.Πρωτονοτάριος Τεχνική-Κατασκευαστική Ο.Ε. αναδόχου των έργων:
α) «Κατασκευή WC στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου» και β) «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου».
32.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας του Σουσούνη Ιωάννη Ε.Δ.Ε. ανάδοχου του έργου: «Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου».

*
Στο 4ο θέμα θα οριστεί και επιτροπή σμυριδικού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.