ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 05-11-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 21188
                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 05 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για τον δικαστικό  χειρισμό του θέματος του φερόμενου χρεωστικού ανοίγματος προς το  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας και των πρώην Κοινοτήτων  Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς και Δονούσας.   
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των προθεσμιών εντός των οποίων θα πρέπει να λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από τον Νόμο δικαστικές ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.