ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος, 22-04-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 4912
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νάξου

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή τριών ετοιμόρροπων αιθουσών και άρση επικινδυνοτήτων στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευές ισογείου κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη σύνταξη μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας τμήματος σχολικού συγκροτήματος του 2ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων Χώρας Νάξου.

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα για τα παραπάνω θέματα δεδομένου ότι θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για τα παραπάνω έργα προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ¨ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013¨ θεματική προτεραιότητα 75: Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης, έως τις 23-04-2013.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.