ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 14-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ: 22046     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

   Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ.  με το παρακάτω μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης:

«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2015».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχόλια are closed.