ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 25-11-14
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 22785
                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΈΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατεδάφιση και Ανακατασκευή τμήματος σχολικού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου και χώρων εισόδου του σχολικού συγκροτήματος».
  2. Παραλαβή Η/Μ μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος σχολικού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου και χώρων εισόδου του σχολικού συγκροτήματος».
  3. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Στατική αποκατάσταση του ισόγειου κτιρίου και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
  4. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή και υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρα: 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών».
  5. Έγκριση διενέργειας προμηθείας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο και 2ο θέμα λόγω των άμεσων ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα για την ολοκλήρωση του φακέλου του εν λόγω έργου και των χρονικών προθεσμιών για  την ένταξη του και την δημοπράτηση του. Το τρίτο θέμα κρίνεται κατεπείγον καθότι το εν λόγω έργο είναι χρηματοδοτούμενο και απαιτείται η άμεση έγκριση της εν λόγω παρατάσεως. Το τέταρτο θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω των χρονικών προθεσμιών εντός των οποίων θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση και το 5ο θέμα κρίνεται κατεπείγον καθότι οι εν λόγω προμήθειες αφορούν ευαίσθητους τομείς των αρμοδιοτήτων του Δήμου (ύδρευση, αποχέτευση).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                          

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.