ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 05-12-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 23713
                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Κουφονησίων.
3)Πρους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου, Κορώνου και Δαμαριώνα.
4)Προς τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Δανακού.
5)Προς τον κ. Ιωάννη Βασαλάκη, κάτοικο πόλεως Νάξου, όσον αφορά το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 37/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Έγκριση δρομολογίων της «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» στην περιφέρεια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 15/09/2014 έως 14/09/2015 (υπ' αριθμ. 35/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 4. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης  λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (υπεραγορά τροφίμων και ποτών), στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ Ο.Ε.», στη Χώρα Νάξου».
 5. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 πρώην Κοινότητας Κουφονησίων».
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δανακού και δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα & Τ.Κ Κορώνου».
 7. Έγκριση παράτασης σύμβασης 4ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
 8. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.
 9. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
 10. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραλαβής της Β΄ φάσης του έργου: «Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Δήμου Δρυμαλίας για την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του».
 11. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2014.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας ¨Ιάκωβος Καμπανέλλης¨ με σκοπό την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου και καθορισμός ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς εκμίσθωσης.
 13. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου                                   του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  για το οικ. έτος 2014.
 14. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου                                   του Δ.Λ.Τ.Νάξου  για το οικ. έτος 2014.
 15. Λήψη απόφασης για καθορισμό αντιμισθίας Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 16. Λήψη απόφασης για διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.

17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση Ισόπεδων Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο».
18.  Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
19.  Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
20.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. υποέργου 2 ¨Στατική αποκατάσταση του ισόγειου κτιρίου και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου¨.
21.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2013».
22.  Παραλαβή μελέτης ¨Επικαιροποίηση γεωλογικής μελέτης της οδού: ¨Δημοτική οδός Δανακός- Λυγαρίδια.
23.  Παραλαβή επικαιροποιημένης προμελέτης για την Δημοτική οδό Δανακός-Λιγαρίδια.
24.   Ορισμός μελών επιτροπής σμυριδικού δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
26.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
27.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
28.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
29.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2014.
30.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής μισθωμάτων δημοτικών σφαγείων.
31.  Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών, κ. Κάτσαρη Ιωάννη.
32.  Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, κ. Μαράκη Αικατερίνης.
33.  Έγκριση επιστροφής προσαυξήσεων λόγω εκ παραδρομής είσπραξης τους,  κ. Ματζουράνη Γεώργιου.
34.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας εταιρείας ΜΤ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                           

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.