ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Νάξος, 18-12-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 24954                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 13.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων της Περιφέρειας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έτους 2015.
  3. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
  4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

 
Το πρώτο θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα Δημάρχου και κρίνεται κατεπείγον λόγω των χρονικών προθεσμιών υλοποίησης της σχετικής αποφάσεως, το δε 2ο , 3ο και 4ο  θέμα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.