ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 24-04-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ: 6560
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.      

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκδοση απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία υποχρεώνονται οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και συνεπώς και ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος
  2. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 για την εξόφληση οφειλών του Δήμου στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Ν. 4321/2015 με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων – τρόπος εξόφλησης οφειλών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 1ου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν, για δε το δεύτερο θέμα κρίνεται κατεπείγουσα καθότι δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Ν. 4321/2015 που εκπνέει στις 27/04/2015 να ρυθμίσει τις οφειλές του σε  δόσεις με τις  αντίστοιχες προσαυξήσεις ή να εξοφλήσει  εφ άπαξ τα οφειλόμενα και να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.