ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 13-05-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ: 8353
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
    
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου  & Μικρών Κυκλάδων».

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της προθεσμίας έγκρισης της παράτασης που αιτήθηκε από τον ανάδοχο, η οποία πλησιάζει στην λήξη της, καθώς στις 13/5/2015, παρέρχεται το τρίμηνο που προβλέπεται για παράταση της συνολικής προθεσμίας των συγχρηματοδοτούμενων έργων και σύμφωνα και με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου προτείνετε η άμεση έγκριση της αιτούμενης χρονικής παράτασης του Αναδόχου. 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.