ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 02-07-2013
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 8553
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νάξου

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση δαπάνης παράθεσης δείπνου για την τοπική εορτή του Αγίου Νικοδήμου.
Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα δεδομένου ότι στις 14 Ιουλίου είναι η εορτή του Αγίου Νικοδήμου και πρόκειται για την μεγαλύτερη πανήγυρης του νησιού μας  και  κατ έθιμο μετά το τέλος της λιτάνευσης της εικόνας λαμβάνει χώρα η ρίψη των πυροτεχνημάτων στην παραλιακή οδό της πόλεως Νάξου και η παράθεση γεύματος σε όλους τους προσκεκλημένους.  

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα για το δεύτερο θέμα δεδομένου ότι η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 3η Ιουλίου 2013 και προκειμένου για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου θεωρείται επιβεβλημένη η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.