ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 29-05-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ: 9822
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Δήμου Αμοργού, για την μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων Δονούσας-Κουφονησίων-Σχοινούσας και Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Αμοργού.  

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα  λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών από το Υπουργείο Εσωτερικών, και προς αποφυγή επιβολής προστίμων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, και προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών. Η δε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποσταλεί αυθημερόν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
                
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.