ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Νάξος, 13/07/2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                             Αρ. Πρωτ: 13366

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 40/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
2.       Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 2/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
3.       Έγκριση τοπογραφικών σκαριφημάτων (ταφολογίων), Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.       Λήψη απόφασης για την κατάργηση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κύκλάδων.
5.       Λήψη απόφασης για την κατάργηση κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.       Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θερινής περιόδου στην Δ.Κ. Νάξου.
7.       Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας δυο δημοτικών χώρων στην περιοχή ¨Πηγαδάκια¨ της Δ.Κ. Νάξου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
8.       Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
9.       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους¨ με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
10.   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εκγαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου».
11.   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας».
12.   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2015».
13.   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2015».
14.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Χημικών   υλικών 2015 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
15.   Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου για το έτος 2015 -2016 για τη Δημοτική Κοινότητα Νάξου ( Νέο Νεκροταφείο – Αγγίδια).
16.   Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου για το έτος 2015-2016 για τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας.
17.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
18.   Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 πρώην Κοινότητας Κουφονησίων».
19.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή υδροληψιών – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
20.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές – συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου».
21.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Νάξου»
22.   Έγκριση παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
23.   Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αγγελικής Καλία.
24.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
25.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2015.
26.   Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων,Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας και Ιδρύματος  Στήριξης του Νοσοκομείου Νάξου.
27.   Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων.
28.   Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προσαυξήσεων.
29.   Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρου για προσθήκη στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου, νήσου Νάξου.
30.   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                         
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.