ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 20-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ: 23954
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου   Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ. με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης- απολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
                
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.