ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Νάξος, 20-11-2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                      Αρ. Πρωτ: 23955

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς τον Προέδρους  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου.
4)      Προς την εταιρεία ¨Λατομεία Νάξου Α.Ε.¨

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την μη εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Κάπαρες οικισμού Αγίας Άννας της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου (Εισάγεται ως θέμα  Δημάρχου).
 2. Καθορισμός  δαπάνης εργασιών διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα Δ.Δ. Δήμου Νάξου» (υπ' αρ. 296/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων (υπ' αρ. 37/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας Τεχνικού Συμβούλου του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου προμήθειας: «Μηχανολογική συντήρηση τεσσάρων φίλτρων ταχείας διύλισης νερού OFSY 100 ταχυδιυλιστηρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προμήθειας αναμνηστικών δώρων  για τουριστική προβολή.
 7. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου εκτάσεως 9.331,10τ.μ. στη θέση «Πλατιά Ράχη Τ.Κ Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» στην εταιρεία με την επωνυμία ¨Λατομεία Νάξου Α.Ε.¨ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
 8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
 9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 10. Επιστροφές  ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 11. Λήψη απόφασης για ρύθμιση χρεών οφειλέτη του Δήμου κ. Βιλαντώνη Στυλιανού.
 12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών  από τέλη παρεπιδημούντων.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των υπ' αρ. Νο 2 και Νο 3 πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                      

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.