ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 09-12-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ: 25207
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου.
      

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 1ου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης κατανομής των σχετικών πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και για το 2ο θέμα λόγω της προθεσμίας για να σταλεί ο λογαριασμός του χρηματοδοτούμενου έν λόγω έργου (ΕΣΠΑ) στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ  μέχρι τις 15/12/2015.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.