ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 16-12-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ: 25726
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
     
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 

1.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίησης μελέτης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.      Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της υπηρεσίας, Τεχνικός Σύμβουλος του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3.       Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4.      Έγκριση επιχορήγησης Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για την διάθεση εξ ολοκλήρου του ποσού προς ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα θέματα 1,2,3 λόγω της προθεσμίας για να σταλεί ο λογαριασμός του χρηματοδοτούμενου έν λόγω έργου (ΕΣΠΑ) στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ  μέχρι τις 31/12/2015 και για το 4ο θέμα λόγω της άμεσης ανάγκης οικονομικής τακτοποίησης του μέχρι το τέλος του έτους.
              

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.