ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 17-12-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                        Αρ. Πρωτ: 25817

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς τον Πρόεδρο  της  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας  Απειράνθου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)      Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος.
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένου τμήματος δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Έλλη Χώρας Νάξου».
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση- εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου-χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
 4. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου (υπ' αριθμ. 42/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 83/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
 8.     Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής για το 2016.
 9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 10. Ορισμός μελών Οργανωτικής Επιτροπής Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 11.    Έγκριση μελέτης εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2016 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 12.  Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης των υπηρεσιών:
 13. α)«Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογισμού 73,308,00 €,

  β)«Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»  προϋπολογισμού 73,308,00 €,

  γ)«Εργασίες συντήρησης & λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογισμού € 73.062,00,

  δ)«Εργασίες συντήρησης & λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΕ Δρυμαλίας  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»  προϋπολογισμού  € 66,420,00,  σε ιδιώτες.

 14. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 15. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 16. Λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις  αθλητικών σωματείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση μεγαλύτερων παροχών ύδρευσης στους Δημητροκάλλη Ευάγγελο και Κουτελιέρη Βασίλειο.
 19. Έγκριση της υπ' αρ. 66/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2015 της επιχείρησης.
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των υπ' αρ. Νο 2 και Νο 3 πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 21. Λήψη απόφασης αλλαγής ονόματος οφειλέτη σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
 22. Λήψη απόφασης περί διαγραφής  ή μη οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων.
 23. Λήψη απόφασης  για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 24. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 165/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 25. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 302/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.