ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Νάξος, 23-12-2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                     Αρ. Πρωτ: 26250

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς όλους τους Προέδρους  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)      Προς όλους τους Εκπροσώπους  των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ενιαίου τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 406/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  2. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ΄ αριθμ. 44/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
  3. Έγκριση επιβολής μηνιαίου τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (υπ' αριθμ. 344/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  4. Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2016».
  5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τις επιτροπές καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2016.
  6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  7. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη τελών παρεπιδημούντων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου       

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

                                       

Σχόλια are closed.