ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Νάξος, 18-04-2016
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               Αρ. Πρωτ: 5705

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Δονούσας, Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου, Δαμαριώνα, Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τη μελέτη: «Βελτιώσεις, διαπλατύνσεις, παραλλαγές επαρχιακού δρόμου Απεράθου – Μουτσούνας».
2. Έγκριση παράτασης της από 03-04-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το Γραφείο Αδειών Διαμονής Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα δύο (2) επόμενα έτη».
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4. Λήψη απόφασης περί προσωρινής παύσης λειτουργίας του Νοτιοδυτικού τμήματος του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Δαμαριώνα λόγω εκτέλεσης απαραίτητων εργασιών ανάπλασης.
5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος  2016.
6. Έγκριση κανονισμού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην Πλατεία Μανδηλαρά της Δ.Κ. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
7. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 18/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
8. Καθορισμός θέσεων και τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016 (υπ’ αριθμ. 12/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
9. Έγκριση δρομολογίων της «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» στην περιφέρεια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 01/05/2016 έως 30/04/2017 (υπ’ αριθμ. 09/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
10. Έγκριση κοπής δέντρου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
11. Έγκριση κοπής και απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων στις Τ.Κ. Δαμαριώνα και Γαλανάδου. (υπ’ αριθμ. 15/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
12. Ορισμός τριμελούς επιτροπής βόσκησης και ανεπιτήρητων ζώων.
13. Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής προστίμου πολεοδομίας κ. Πιερρακέα Γεώργιου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
     
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.